Raspisan konkurs za idejno rešenje uređenja keja na Moravici

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SOKOBANjA raspisala je

KONKURS za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja uređenja keja reke Moravice sa priobalnom zonom turističkog sadržaja u Sokobanji.

Nagradni fond radova iznosi 950.000,00 dinara, i to:

– prva nagrada – 500.000,00 dinara
– druga nagrada – 300.000,00 dinara
– treća nagrada – 150.000,00 dinara

Konkurs je prema pravu na učestvovanje otvoreni, prema cilju je projektni, prema stepenu sprovođenja je jednostepeni, po načinu predaje je anonimni.

Prostor koji je predmet konkursa je širi pojas obale reke Moravice sa početkom od mosta preko ulice Svetog Save do mosta preko ulice Rtanjska.

Detaljnije pogledajte na mapi, u pitanju je oko 2 km dug potez uz reku Moravicu, koji počinje od mosta kod parka Banjica, do mosta preko Rtanjske ulice.

Sokobanja kej na reci Moravici
1
2
Sokobanja reka Moravica kej
1

Most kod parka Banjica

2

Most preko Rtanjske ulice

Cilj konkursa je da se izabere najbolje urbanističko i arhitektonsko rešenje za izgradnju i uređenje šetališta (keja) pored reke i da se dobije predlog uređenja zona predviđenih za izgradnju objekata turističke namene (hoteli, moteli, wellness, spa centra i sl.), kao osnov za izradu urbanističkog projekta za navedeno područje. Idejno rešenje treba da zadovolji zahteve raspisivača konkursa, u skladu sa utvrđenim konkursnim uslovima, zadatkom i dokumentacijom.

Zadatak Konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja uređenja keja reke Moravice sa priobalnom zonom turističkog sadržaja u Sokobanji, sa svim elementima koji se zahtevaju Programom Konkursa.

Pravo učešća na Konkursu imaju sva fizička i pravna lica sa stručnim znanjima iz oblasti arhitekture i građevinarstva, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost. Učesnici Konkursa imaju slobodu da u svoje timove uključe i stručnjake iz drugih struka u cilju unapređenja konkursnog rešenja. Učesnik na Konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Žiri Konkursa

– mr. Miroljub Stanković, dipl.inž.arh.- predsednik
direktor Zavoda za urbanizam Niš
– Milan Trifunović, dipl.inž.arh.- član
saradnik Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Niš
– Bojan Todosijević, dipl.inž.građ.- član
direktor JP „Zelenilo“ Sokobanja
– Milena Aleksić, dipl.inž.arh.- član
savetnik Odeljenja za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti, građevinarstvo i imovinsko pravne poslove, OU Sokobanja
– Svetlana Vučić, dipl.inž.građ.- član
savetnik Odeljenja za privredu, LER i zaštitu životne sredine, OU Sokobanja
-Momir Armuš, profesor likovne umetnosti- član
profesor
-Aleksandar Radivojević, profesor doktor geograf turizmolog
universitetski profesor

Mesto i način preuzimanja konkursne dokumentacije

Raspis, pravila i program konkursa mogu se preuzeti na internet strani Opštine Sokobanja www.opstinasokobanja.com ili lično u prostorijama Opštinske uprave, ul.Svetog Save br.23, 18230 Sokobanja, u periodu od 07.05.2018. godine, svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 časova.

Konkursni rokovi

• Početak konkursnog roka / datum oglašavanja 07.05.2018. godine;
• Rok za postavljanje pitanja i obilazak lokacije je do 18.05.2018. godine,
– Pitanja se mogu postavljati na e-mail adresu [email protected];
• Rok za odgovore na pitanja je 15.06.2018. godine,
– Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti objavljeni na internet stranici Opštine Sokobanja http://www.opstinasokobanja.com/ u roku od deset radnih dana od isteka roka za postavljanje pitanja i isti će biti dostupni na internet strani Naručioca do isteka roka za predaju radova;

• Rok za predaju radova je do 27.07.2018. godine,

Više o svemu možete pročitati na sajtu Opštine Sokobanja www.opstinasokobanja.com

Kako autom doći do Sokobanje

Pogledajte kako je do Sokobanje najbolje doći autom ako krećete iz Beograda, gradova u Vojvodini, gradova severno od Sokobanje, iz Niša i ostalih mesta na jugu, kako je najbolje stići iz Timočke krajine.

Važni telefoni u Sokobanji

Ako vam budu zatrebali brojevi telefona zdravstvenih ustanova, apoteka, javnih službi, taksija… Sokobanja na dlanu je tu za vas, pogledajte – Važni telefoni u Sokobanji

Kako doći do Sokobanje autobusom

Kako doći iz Sokobanje autobusom, polasci iz Beograda, Novog Sada, Niša, Zrenjanina, Bečeja, Žitkovca, Leskovca, kao i brojevi telefona autobuskih stanica u Srbiji.

Znamenite ličnosti o Sokobanji

Znate li koje su znamenite ličnosti volele da provode odmor u Sokobanji? Šta su o Sokobanji govorili Ivo Andrić, Branislav Nušić, Isidora Sekulić…

Recent
Comments
Tags

Najnovije na sajtu

LAJKUJTE našu stranicu na Facebook-u!

Ukoliko želite da reklamirate i Vaš smeštaj, ugostiteljski objekat ili radnju na našem sajtu, budite slobodni da nas kontaktirate!