Ozren – fabrika vazduha iznad Sokobanje

Ozren i Sokobanja su u neraskidivoj vezi samim tim što je ovo naselje i poznato lečilište izgrađeno na padinama Ozrena. Ovo je jedna od najšumovitijih planina u Srbiji, veoma bogata ozonom. Na Ozrenu se nalaze i dve bolnice, za lečenje plućnih i očnih bolesti, kao i jedan od najlepših vodopada Srbije – Ripaljka. Ripaljka je dugo smatrana najvišim vodopadom u Srbiji, što na žalost Sokobanjčana nije tačno.